Cam kết thực hiện

BẢO MẬT THÔNG TIN:

Ngoại trừ các quyền hay nghĩa vụ đối với những vấn đề mà theo luật, chúng tôi, hoặc bất kỳ ai liên quan đến chúng tôi, buộc phải giải trình thông tin hoặc lập tài liệu, chúng tôi cam kết với Quý công ty rằng chúng tôi sẽ giữ bí mật tất cả các thông tin nằm ngoài phạm vi công bố của Quý công ty và những thông tin về hợp đồng liên quan đến Quý công ty mà chúng tôi đã được thông báo là bảo mật.

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:

Với mọi sự nỗ lực, chúng tôi tin rằng chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo của chúng tôi sẽ được thể hiện ở mọi khâu trong công việc và đáp ứng các yêu cầu của Quý công ty.
Một đội ngũ chuyên viên được trang bị tốt về kiến thức cùng một kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng có đủ khả năng để cam kết với Quý công ty về chất lượng phục vụ của mình.

PHƯƠNG CHÂM CÔNG VIỆC:

Lắng nghe và nhận biết chính xác yêu cầu của khách hàng.
Đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho khách hàng.      
Thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác.
Phục vụ khách hàng với sự trân trọng và tận tâm, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
Uy tín, trung thực.          
Thực hiện giải quyết tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng một cách thỏa đáng trong phạm vi trách nhiệm của từng nhân viên HD PRODUCTION.

KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI