Prudential Vietnam - Nơi đề cao sự sáng tạo

Công ty bảo hiểm Prudential, công ty đứng đầu thế giới chuyên về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính ở Luân Đôn, đã đến lần đầu tiên ở Việt Nam và thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Hai năm sau, Prudential chính thức mở văn phòng thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một môi trường làm việc vô cùng thân thiện và tạo mọi điều kiện để nhân viên thỏa sức sáng tạo.
Viral video Prudential Vietnam được sản xuất bởi đội ngũ HD Technology khắc họa chân thực mọi hoạt động của Prudential, nơi đề cao sự sáng tạo.

KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI